Registracija plovila u inozemstvu, na stranu zastavu, bez carine i trošarine

Registracija plovila u inozemstvu

Svrha ovih informacija je da Vam pokaže kako možete zakonito registrirati plovilo u inozemstvu, a na osnovu zakonite registracije plovila u inozemstvu, možete shvatiti kako da kompletno izbjegnete carinu i trošarinu u Hrvatskoj i drugim državama.

Ove informacije se ne odnose na mala plovila kod kojih bi carina i trošarina bila ne veće od nekoliko tisuća eura. Ove informacije su prvenstveno za plovila onih osoba koje često putuju i za plovila koja se koriste u međunarodnim vodama, kao i za one osobe koje žele da imaju zakonito prebivalište ili boravište u inozemstvu.

Šta kaže carina?

Šta kaže carina u Hrvatskoj, po pitanju uvoza plovila?

U slučaju kada hrvatski državljanin sa prebivalištem u Hrvatskoj kupuje plovilo u inozemstvu i uvozi ga u Hrvatsku kao privatna osoba te isto želi uvozno ocariniti obračun uvoznih davanja vrši se na jedinstvenoj carinskoj deklaraciji (uvoznik je podnosi carinarnici) za carinski postupak puštanja robe u slobodan promet. Plovilo se u tom postupku mora istovremeno podnijeti carinarnici radi pregleda i provjere u deklaraciji upisanih podataka.

Mnogo riječi, mnogo birokracije i represalija.

Čitanje carinskih propisa ravno je tumačenju egipatskih hijeroglifa. Mi nismo ovde da Vam tušimo o carinskim propisima, već da ukažem na neke mogućnosti koje se mogu iskoristiti u svrhu registracije plovila.

Registracija plovila za korištenje u inozemstvu

Prvo i osnovno, ako želite da koristite plovilo u inozemstvu, registracija plovila je u tom slučaju jednostavna i zakonita, a niko Vam u Hrvatskoj takvo što neće moći zabraniti.

Prema tome, možete da kupite plovilo u inozemstvu, a onda možete da registrirate plovilo u inozemstvu.

U mnogim državama je plovilo moguće registrirati na ime privatne osobe, ali u skoro svim državama je moguće registrirati plovili na ime registrirane tvrtke ili offshore tvrtke.

Primjer registracije plovila u Europskoj uniji

Recimo da postoji slijedeća situacija:

U tom slučaju preporučujemo registriranje tvrtke u Europskoj uniji, koja neće plaćati poreze i neće predavati izvještaje i koja može biti, ako je potrebno, apsolutno anonimna. Obratite nam se za ispravno savjetovanje i vlasništvo plovila na ime Europske ili offshore tvrtke.

Tako ispravno osnovana Europska tvrtka pruža slijedeće prednosti:

Recimo da plovilo košta € 60,000 (bez PDV-a) u Europskoj uniji. Isto plovilo bi nakon carine i trošarine koštalo preko € 105,000 u Hrvatskoj. Shvatite jednom, da to nije normalno. To nije fer i nije pravedno.

Plovilo se onda može koristiti u svim drugim vodama osim u Hrvatskoj, jer u inozemstvu ne postoje represalije kakve postoje u Hrvatskoj.

Kontaktirajte nas u svrhu registracije plovila u inozemstvu na ime tvrtke registrirane u Europskoj zajednici.

Da bi se takvo plovilo moglo koristiti u hrvatskom moru, potrebno je uraditi još neke dodatne mjere zaštite od represalija, koje će biti u skladu sa zakonom u Hrvatskoj i u skladu sa zakonom u inozemstvu.

I za tako nešto, imamo riješenja.

Carina i plaćanje carine i trošarine za uvoz plovila

Mi se ne bavimo uslugama i pomaganjem u svrhu plaćanja carine i trošarina za uvoz plovila. Po tom pitanju, obratite se carini i drugim domaćim tvrtkama.

Mi se bavimo pružanjem usluga koje će pomoći vlasnicima plovila da ne plate niti carinu niti trošarinu. Takve usluge nisu za široke mase.

Korištenje plovila registriranog u inozemstvu u hrvatskim vodama

Strana, inozemna plovila, koriste se naravno u hrvatskim vodama, to se može vidjeti golim okom. Često se na takvim plovilima, registriranim u inozemstvu, stvarno nalaze i ljudi koji pričaju hrvatski jezik i koji su u Hrvatskoj rođeni. Možda čak imaju i hrvatsko državljanstvo, ali pod nekim uvjetima, mogu slobodno da privremeno uvezu plovilo u Hrvatsku.

Privremeni uvoz plovila u Hrvatsku

Evo, šta kaže carina o tome:

Kada govorimo o privremenom uvozu plovila moramo razlikovati da li plovilo privremeno u Republiku Hrvatsku uvozi strani ili naš državljanin koji ima pravo na privremeni uvoz plovila uz potpuno oslobođenje od carinskih davanja, ili plovilo u Republiku hrvatsku uvozi naš državljanin (može imati i dvojno državljanstvo) koji nema pravo na privremeni uvoz uz potpuno oslobođenje od carinskih davanja.

Znači ono što je bitno shvatiti je, da postoje uvjeti za registraciju plovila u inozemstvu i za korištenje stranog plovila u Hrvatskoj, bez obzira da li se radi o stranom ili hrvatskom državljaninu.

Uvjeti za privremeni uvoz plovila u Hrvatsku

Dalje, carina diktira propise o tome:

Ako osoba ima dvojno državljanstvo (hrvatsko i neko drugo) bitna okolnost kod uvoza plovila uz potpuno oslobođenje od carinskih davanja je okolnost da li se naš državljanin vratio u Hrvatsku i tu živi, radi ostvaruje dohodak, ostvaruje prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja…

Ako se takva osoba nalazi u Hrvatskoj i u Hrvatskoj ostvaruje sva gore navedena prava ista je dužna plovilo uvesti u Hrvatsku i za njega platiti cjelokupni carinski dug.

Ako naš državljanin sva gore navedena prava ostvaruje u inozemstvu, takvo plovilo može uvesti u Hrvatsku uz potpuno oslobođenje od plaćanja uvoznog carinskog duga, temeljem carinskih propisa (pravo na privremeni uvoz prema članku 265. Uredbe za provedbu carinskog zakona imaju hrvatski državljani koji u inozemstvu raspolažu stambenim prostorom po osnovi vlasništva ili drugoj osnovi, posjeduju dozvolu rada u odnosnoj državi, te stvarno zbog obavljanja rada borave u toj državi. Ispunjavanje ovih okolnosti odnosne osobe moraju dokazati vjerodostojnim ispravama - o raspolaganju stambenim prostorom, posjedovanju dozvole rada, zaposlenju, te ispravama o isplatama plaće, uplatama zdravstvenog ili mirovinskog osiguranja, i sl.), i temeljem Konvencije o privremenom uvozu (Istambulska Konvencija).

Znači, pravo na privremeni uvoz plovila imaju hrvatski državljani koji u inozemstvu raspolažu stambenim prostorom po osnovi vlasništva ili drugoj osnovi, posjeduju dozvolu rada u odnosnoj državi, te stvarno zbog obavljanja rada borave u toj državi.

Ako želite da koristite strano plovilo u Hrvatskoj

Obratite pažnju!

UPOZORENJE:

Ako želite da koristite plovilo registrirano u inozemstvu u Hrvatskim vodama, a nemate stambeni prostor u inozemstvu i nemate dozvolu rada u inozemstvu i ne boravite u toj drugoj državi, onda ne rizikujte, ne plovite u burne vode, Hrvatska carina Vam može oduzeti i plovilo i napraviti vrlo stroge i skupe kazne.

Uvjeti za korištenje stranog plovila u Hrvatskoj

Ako želite da ispunite uvjete koje hrvatska carina propisuje, onda se možete obratiti nama, jer Vam takve uvjete možemo ispuniti u kratkom roku, tako da dobijete stvarni boravak, stambeni prostor u Vašem vlasništvu i sve potrebne dokaze o boravku u drugoj državi.

Obratite pažnju, da takve uvjete možete da ispunite samo onda ako u Hrvatskoj više ne boravite zvanično: ako ste odjavljeni sa svoje adrese u Hrvatskoj, ako ne primate plaće, ne uplaćujete doprinose i ne obavljate druge obaveze u Hrvatskoj.

Inače, ne isplati Vam se pokušavati registrirati plovilo u inozemstvu i rizikovati oduzimanje plovila u Hrvatskoj. Ne dozvolite da carinici dobiju Vaše plovilo.

Nije zabranjeno da posjedujete tvrtke u Hrvatskoj niti da budete direktor, dok god niste više od 6 mjeseci u Hrvatskoj i dok god ispunjavate sve obaveze u inozemstvu. Možete da se krećete u Hrvatskoj do 6 mjeseci u jednoj godini i možete da boravite u svom plovilu, onda da se krećete u međunarodnim vodama po želji.

Boravak i državljanstvo u inozemstvu

Naša tvrtka RCD Wealth može Vam pomoći da dobijete boravak ili državljanstvo u drugim državama.

Boravak u Njemačkoj, nekretnina i tvrtka

Mi nudimo boravak u Njemačkoj, sa nekretninom, kućom, adresom, tvrtkom i svim drugim uvjetima potrebnim za dokazivanje stvarnog boravka u Njemačkoj.

Kompletna cijena usluge, zajedno sa nekretninom, može da košta € 15,000 do € 25,000. Mnogi nam zavide da možemo da pružimo ovakvu mogućnost za tako male cijene.

Ako želite stvarno da dobijete boravak u Njemačkoj, kontaktirajte nas.

Nekretnina u pitanju može da bude kuća od otprilike 100 do 150 m2. Osnivanje tvrtke i ispunjavanje uvjeta je poprilično jednostavno. Toliko jednostavno, da se ne može porediti sa hrvatskom situacijom.

Internacionalna registracija plovila u Njemačkoj se obavlja brzo, bez problema i košta ne više € 26 kod ADAC u Njemačkoj. Samo € 26. Registracija naravno vrijedi za cijeli svijet.

Boravak u Malti

Malta može biti idealna za boravak onih osoba koje žele da presele svoju poreznu rezidenciju i boravak u svrhu drastičnog smanjenja poreza i carina, kao i drugih davanja.

Boravak možemo da sredimo za Vas već u kratkom roku od nekoliko tjedana.

Ako želite stvarno da dobijete boravak u Malti, kontaktirajte nas.

Državljanstvo u Nevisu

Ako želite da dobijete državljanstvo, praktično je besplatno, ali je potrebno da imate investicije.

St. Kitts & Nevis je lijepa, turistička država na Karibima.

Državljanstvo se može dobiti u roku od dva mjeseca. Uvjet za državljanstvo je investicija u nekretnine u iznosu ne većem od € 200,000 ili US $300,000. Izgradnja nekretnina u Nevisu daje garantovane rezultate, a kompletne nekretnine možete prodati u roku od 3 godine.

Prema tome, sa investicijom u nekretnine u Nevisu, dobićete uz našu pomoć i državljanstvo i investiciju koja će se isplatiti.

Naravno, možete da registrujete i plovilo i sve druge biznise u Nevisu i da ne plaćate poreze niti carine.

Ako želite stvarno da dobijete državljanstvo u Nevisu, kontaktirajte nas.


Kontaktirajte nas za otvaranje offshore tvrtke

Mi pružamo usluge otvaranja offshore tvrtke, tako se osnivanje tvrtke radi u mnogim državama širom svijeta, u svih 50 američkih država, u svim poznatim i nepoznatim offshore lokacijama, Bez obzira kakav upit imate, slobodno nas pitajte.


Ime i prezime:


Međunarodni broj telefona:


E-mail:


Poruka: