Kartično poslovanje

Kartično poslovanje ili naplata kreditnih kartica putem Interneta

Od 2002. godine pomažemo poduzetnicima da u trgovini putem Interneta primaju kreditne kartice. Naplata kreditnih kartica na daljinu se odnosi pored naplate kartica putem Interneta i na primanje kartica putem telefona, faksa ili putem pisma.

Pri osnivanju strane firme ili offshore tvrtke često radimo sa poslovnim osobama koje se bave trgovinom robe i usluga putem svojih Internet stranica. I tu se javlja često potreba za naplatom kreditnih kartica.

Kod svakog osnivanja firme se podrazumijeva da ćete od nas dobiti i neograničenu podršku za poslovno savjetovanje po pitanju naplate kreditnih kartica, integracije naplate kreditnih kartica na vašim Internet stranicama i savjetovanje za upravljanje tim važnim financijskim podacima.

Ukoliko niste naš klijent i želite dobiti istu vrstu poslovnog savjetovanja i to neograničeno u vremenu onda molim da pogledate našu uslugu globalne pomoći za otvaranje bankovnih računa koja se odnosi i na sve druge vrste financijskih računa kao što je to račun za naplatu kreditnih kartica.

RCD™ globalna pomoć za otvaranje bankarskog računa: https://www.rcdusluge.com/rpw/protection/offshore-bankarstvo/otvaranje-bankovnog-racuna.html

Za svakog klijenta koji je ikada osnovao neku firmu preko nas mi pružamo neograničene usluge povezivanja sa financijskim kućama za naplate kreditnih kartica.

Tu se podrazumijeva i pomoć i poslovno savjetovanje za slijedeće situacije:

Podrazumijeva se da i svakom klijentu omogućavamo otvaranje bankovnih računa. Preporučujemo da svi klijenti otvore minimalno dva računa i da tako tokom vremena održavaju oba bankovna računa u slučaju da neka od banaka promijeni svoju politiku i odbije klijenta.


Kontaktirajte nas za otvaranje offshore tvrtke

Mi pružamo usluge otvaranja offshore tvrtke, tako se osnivanje tvrtke radi u mnogim državama širom svijeta, u svih 50 američkih država, u svim poznatim i nepoznatim offshore lokacijama, Bez obzira kakav upit imate, slobodno nas pitajte.


Ime i prezime:


Međunarodni broj telefona:


E-mail:


Poruka: