Novo državljanstvo

Novo državljanstvo za međunarodne investitore

Novo državljanstvo

Svakako su vam poznati pojmovi dobivanja novog državljanstva, rezidencije ili boravka u drugim državama. Ljudi žele sreću i misle da ih ta neka sreća čeka u drugoj državi. Neki misle da će od socijalne pomoći, tamo negdje na zapadu, moći bolje da prežive u životu. Ova ponuda nije za tu vrstu ljudi. Ponuda je za međunarodne investitore, biznismene, koji kroz ulaganje u nekretnine ili druge poslove žele da dobiju novo državljanstvo. Prednosti takvog novog državljanstva mogu biti velike, kako za investitora, tako i za sve ljude koji od takve produktivne osobe ovise, uključujući i sve zaposlene radnike u njegovoj matičnoj državi. To nije sramota, “promijeniti državu”, jer i matična država profitira od slobodnog biznismena koji više nije opterećen porezima, nametima, trošarinama, inspekcijama i nadzorima. Sa više slobode, vrijedan biznismen kreira više novih radnih mjesta i više ekonomskog razvoja.

Prednost sa novim državljanstvom

Preuzimanjem novog pasoša ili putovnice, tako i novog državljanstva, međunarodni investitori imaju prednosti i beneficije koje inače ne bi mogli sa postojećim državljanstvom. Nitko se ne treba stidjeti ako radi boljih životnih uvjeta želi da stekne i novo državljanstvo. Jer i prednosti su mnoge:

Novo državljanstvo u Nevisu

Nevis

Nevis je mala država na Karibima, gdje mi imamo dobre veze i gdje se novo državljanstvo može steći kroz ulaganje u nekretnine. To mogu biti nove nekretnine, koje budući novi državljanin, želi da izgradi ili pak to mogu biti već postojeće ili često već iznajmljene nekretnine sa dobrim mjesečnim profitima. Vrijednost nekretnina treba da prelazi US $300,000 dolara. Nepokretna imovina ostaje u vlasništvu i na raspolaganju investitoru. Nekretnine se mogu iznajmljivati i najam je vrlo privlačan jer je Nevis vrhunska turistička destinacija. Nakon tri godine državljanstva, nekretnine se mogu i kompletno prodati, naravno, sa profitima.

Vrijeme potrebno za dobivanje državljanstva može se procijeniti na šest mjeseci. Moguće je promijeniti i ime i prezime. Naravno, cijela obitelj se može po potrebi uključiti u proceduru. Za državljanstvo je potrebno imati čist sudski izvod o nekažnjavanju.

Novo državljanstvo u Panami

U Panami je moguće dobiti novo državljanstvo na više raznih načina. Jednostavan način je polaganjem određene sume na bankarski račun državne banke sa oročenjem na minimalno 5 godina. Suma treba da bude oko $300,000 do $350,000. Banka mjesečno isplaćuje kamate investitoru u iznosu od 6-7% godišnje, a suma mora da prelazi US $850. Na temelju takvog oročenja novca na štednom računu, investitor će dobiti novo državljanstvo Paname. Zanimljivo je da se od iste banke, može dobiti i lombardni kredit, tako da se novac može koristiti tokom cijelog tog procesa. Razlika u kamatama bi bila otprilike 1% ili manje, zavisno od dogovora sa bankom, što preporučujemo da vodite uz pomoć naše grupe.

Naravno, postoje i druge mogućnosti za dobivanje državljanstva. To može biti otvaranje biznisa, zaposlenje državljana Paname ili ulaganje u nekretnine ili šume. Zainteresirane osobe mogu nam se javiti za više informacija o tome.


Kontaktirajte nas za otvaranje offshore tvrtke

Mi pružamo usluge otvaranja offshore tvrtke, tako se osnivanje tvrtke radi u mnogim državama širom svijeta, u svih 50 američkih država, u svim poznatim i nepoznatim offshore lokacijama, Bez obzira kakav upit imate, slobodno nas pitajte.


Ime i prezime:


Međunarodni broj telefona:


E-mail:


Poruka: