Merchant Account

Merchant account ili naplata kartica

Što je merchant account?

Primanje kreditnih kartica putem Interneta

Merchant account je trgovački račun za primanje kreditnih kartica. Prvi utisak je da takav račun vode banke, ali to je istina samo u malom broju slučajeva. Račun za primanje kreditnih kartica obično vode financijske tvrtke koje se bave obradom i naplatom platnih kartica. Banke nisu u stanju da savladaju veliki broj transakcija koji se obavlja dnevno, pa zato predaju obradu kreditnih kartica financijskim tvrtkama koje se time profesionalno bave.

Osnovni način prodaje na Internetu je naplatom kreditnih kartica.

Internet poduzetnik je kompletirao svoj biznis na Internetu samo ako ima naplatu kreditnih kartica za svoje usluge ili robu koju prodaje.

Merchant account ili račun za primanje kreditnih kartica je račun koji je uvijek odvojen od bankarskog računa, čak i ako bi ga banka održavala. Novac sa tog računa se često jedno vrijeme zadržava radi rizika žalbe kupaca i onda se šalje na bankarski račun.

RCD Wealth može da pomogne poduzetnicima i Internet tvrtkama da dobiju merchant account ili offshore merchant account, znači račun za primanje kreditnih kartica.

Kome je potreban merchant account?

Internet račun za primanje kreditnih kartica je potreban svakome ko želi da nešto prodaje na Internetu. Istina je da takve račune pružaju i firme kao što su Paypal, ali samo pod uslovom da živite u zemlji gdje je dozvoljeno korištenje primanja kreditnih kartica sa Paypal-a i isplata na bankarski račun.

I kada imate svoj vlastiti račun za primanje kreditnih kartica onda vodite kontrolu nad svojim financijama i kupci se ne obraćaju Paypal-u i tako imate smanjen rizik od žalbi pri kupovini sa karticama.

Primanje kreditnih kartica

Primanje kreditnih kartica je važan faktor prodaje na Internetu i uveliko odlučuje o tome da li će Vaše usluge ili proizvodi biti kupljeni. Sama činjenica da primate kreditne kartice će da poveća prodaju preko Vašeg Internet sajta čak i ako kupci plaćaju recimo preko računa.

Naplata karticama se može koristiti i kod TV i radio reklama i ponuda, ponuda putem Interneta, ali isto tako i putem pisma ili faksa.

Tvrtke koje nude pretplatničke usluge mogu periodično da naplate kreditnu karticu, a firme koje prodaju na fizičkim mjestima mogu da koriste POS (engl. Point of Sale, hrvatski: prodajno mjesto) aparate za primanje kreditnih kartica.

Naplata kreditnih kartica ne smije da bude uvećana za procenat koji se odvaja za VISA, MasterCard, American Express ili Diners financijske kuće.

Od iznajmljivanja jahti, vozila ili nekretnina do maloprodajnih trgovina, svakom poduzetniku i ozbiljnoj tvrtki je potrebno da ima mogućnost za primanje kreditnih kartica.

Sigurno je da ne želite da izgubite upravo onog kupca koji želi da plati kreditnom karticom, jer moguće je da na neki drugi način neće moći platiti.

Naplata putem Interneta

Da bi se omogućila naplata putem Interneta, potrebno je da Internet tvrtka objasni i ponudi riješenje za sigurnosni transfer broja kreditne kartice i njeno čuvanje.

Tako Internet tvrtka obično instalira sigurnosni certifikat za šifrovanje veze od kupca do prodavca.

Internet veza nije šifrovana i podaci koji se prenose Internetom su teoretski dostupni stotinama osoba koje rade u tvrtkama koje pružaju Internet tehnologiju. Kupac tako mora da bude siguran da će se podaci o njegovoj kartici prenositi sigurnosnom vezom i da će se čuvati sigurno kod prodajne tvrtke.

Zato je potrebno implementirati sigurnosnu komunikaciju:

  1. Internet veza mora biti šifrovana uz pomoć sigurnosnog certifikata;

  2. Broj kartice i drugi osobni podaci moraju se čuvati šifrovano u bazi podataka;

  3. Najbolje je kad je baza podataka offline, direktno u uredu. To se postiže tako što se bilo kakve informacije o uplati koje pristignu na web sajt, šalju šifrovanom e-mail porukom administratoru web sajta.

  4. E-mail poruke koje se šalju od servera do fizičkog mjesta prodajne tvrtke trebaju da budu šifrovane.

  5. Treba da postoji jasna politika privatnosti na web sajtu koja objašnjava sigurnosnu proceduru primanja kreditnih kartica.

RCD Wealth pruža usluge implementacije primanja kreditnih kartica i sigurnosnog transfera osobnih podataka. Svaka tvrtka bez obzira gdje se nalazi može da dobije usluge primanja kreditnih kartica.

Naplata putem telefona, faksa ili pisma

Neke tvrtke šalju reklamu putem pošte ili reklamiraju svoje usluge na TV-u, radiju, putem novina, objavljuju kupone i narudžbe u katalozima. Takvi kupci nemaju vremena za Internet i oni su zainteresovani za proizvode i u mogućnosti da plate kreditnom karticom.

Svaka tvrtka koja reklamira putem pošte bi trebala da omogući na svojoj narudžbenici i primanje kreditnih kartica. Tako se broj kreditne kartice i drugi osobni podaci upisuju na narudžbenicu koja se onda šalje faksom ili pismom prodajnoj tvrtki.

U mnogim slučajevima se broj kreditne kartice saopštava telefonom, recimo pri kupovini nekih proizvoda za koje se reklamira putem TV-a. Na taj način se pojednostavljuje prodaja i ujedno ubrzava prodaja. Kao prodavac ne želite da Vaš kupac razmišlja predugo o kupovini proizvoda. Vi želite da zainteresujete kupca i taj njegov interes iskoristite u pravo vrijeme da bi kupio Vaše usluge ili proizvode. Kreditne kartice povećavaju prodaju roba i usluga.

High Risk Merchant Account

Primanje kreditnih kartica putem Interneta

Određene vrste roba ili usluga spadaju u rizično poslovanje ili trgovinu, po pitanju primanja kreditnih kartica. Kad se kaže “rizično”, tu se misli na povećanu mogućnost žalbe na prodaju (engl. chargeback), ili na povećanu zloupotrebu tuđih kartica.

Takvi biznisi su zabava za odrasle putem Interneta, prodaja satova i kopirane umjetnosti, prodaja nekih medicinskih preparata i neki drugi biznisi. Pri takvim transakcijama je potrebno obratiti posebnu pažnju da je kupac stvarno ta osoba za koju se predstavlja i da svojom voljom želi da kupi robu ili usluge. Naplata kreditnih kartica za rizične poslove se tako radi kod financijskih kuća koje primaju rizične poslove.

RCD Wealth pomaže tvrtkama koje prodaju tzv. rizičnu robu ili usluge, da uspostave primanje kreditnih kartica putem Interneta.

Donacije na web sajtu

Za neprofitne i humanitarne organizacije ili projekte moguće je organizovati primanje donacija Interneta. Neprofitne organizacije tako plaćaju određenu sumu za takvu uslugu, jer naplata kreditnih kartica ipak košta nekoliko procenata od prodaje, ali zato omogućuju brzu naplatu i tako efikasno povećavaju ukupan obim donacija.

Svaka humanitarna ili neprofitna organizacija ili nevladina organizacija, pa čak i privatni projekti mogu da primaju donacije putem Interneta i da koriste usluge primanja kreditnih kartica.


Kontaktirajte nas za otvaranje offshore tvrtke

Mi pružamo usluge otvaranja offshore tvrtke, tako se osnivanje tvrtke radi u mnogim državama širom svijeta, u svih 50 američkih država, u svim poznatim i nepoznatim offshore lokacijama, Bez obzira kakav upit imate, slobodno nas pitajte.


Ime i prezime:


Međunarodni broj telefona:


E-mail:


Poruka: