Definicije pojmova

Definicije pojmova u offshore poslovanju

Offshore
Offshore se može definirati kao poslovne mogućnosti raspoložive u drugim državama koje se ne mogu inače koristiti u vlastitoj državi. Uobičajena definicija riječi “offshore” znači “udaljeno od obale” ili “na drugoj strani oceana”. U poslovnom smislu, pojam “offshore” odnosi se na poslovanje kroz korištenje banaka, transakcija i tvrtki u stranim državama. Ono što je za nekoga “offshore” u Hrvatskoj, ne mora biti za nekoga u Italiji. Hrvatska ili Srbija mogu da budu “offshore” lokacije za nekoga u Italiji. Od rezidencije fizičkog osoba i poslovne situacije zavisi šta se može smatrati “offshore poslovanjem”.

Offshore znači udaljeno od obale, a u odnosu na poslovanje, odnosi se na poslovne operacije koje se rade sa drugim državama, kao što je na primjer registracija offshore tvrtke ili offshore bankovni račun.

Offshore poslovanje je poslovanje sa pogodnostima i nema jednu univerzalnu definiciju. U većini slučajeva offshore za domaće poduzetnike znači poslovanje sa firmama u inozemstvu. Ali, zavisno od pozicije gledanja, čak i vlastita država može da bude offshore za jednog Italijana ili Slovenca, Kineza ili Singapurca.

Offshore tvrtka
Offshore tvrtka ili offshore kompanija je društvo ili poduzeće koje se osniva u “offshore državi” gdje se mogu dobiti poslovne slobode, poslovne pogodnosti i mogućnosti, koje se inače ne mogu ostvariti u vlastitoj državi. Offshore tvrtke se obično osnivaju u Panami, u Belize državi, na Karibima, na Sejšelima, na Mauricijusu, ali se mogu osnivati i u Srbiji što za nekoga ko ne živi u Srbiji, može predstavljati “offshore tvrtku”.

Offshore tvrtka je firma i društvo zakonito osnovano u inozemstvu u nekoj od država u kojima postoje ekonomske, poslovne ili životne pogodnosti u odnosu na vlastitu državu. Situacija je na žalost takva, samim tim da se nalazite na ovim stranicama, dokazujete da se nalazite u državi sa represijama, gdje političari stavljaju narodni novac u svoj džep, kradu od naroda i zauzvrat ništa ne daju osim dugova koje prave za naše sve buduće generacije, unuke i praunuke. Za poduzetnike je offshore tvrtka često zakonito riješenje zaštite imovine, novca, nekretnina, dionica i raznih međunarodnih ulaganja.

IBC
IBC je skraćenica za International Business Company ili International Business Corporation i označava vrstu offshore tvrtke koja se osniva u offshore državi. Takve tvrtke obično ne smiju da posluju sa rezidentima offshore države, ali mogu da posluju sa svim drugim firmama ili osobama širom svijeta.
International Business Company
Vidi definiciju riječi IBC.
Corporation
Corporation jednostavno znači dioničko društvo. Sastoji se od vlasnika, dioničara, koji putem vlasništva dionica ostvaruju svoje profite iz društva i njenih direktora i drugih ovlaštenih osoba. Dioničko društvo pruža dioničarima i njenim direktorima ograničenu odgovornost. Vidi definiciju pojma ograničena odgovornost.
INC.
INC. je skraćenica od INCORPORATION i koristi se kao sufiks dioničkog društva. Vidi definiciju riječi Corporation.
LLC
LLC je skraćenica koja predstavlja Limited Liability Company ili “D.O.O.” na našem jeziku ili društvo sa ograničenom odgovornosti. LLC tvrtka pruža njenim članovima i njenim menadžerima ograničenu odgovornost. Vidi definiciju pojma ograničena odgovornost.
Limited Liability Company
Vidi definiciju riječi LLC.
LTD ili LIMITED
Vidi definiciju riječi LLC.
Fundacija
Fundacija je pravna osoba koje je osnovano da ispuni određenu svrhu koju je namjerio njen osnivač. Fundacija kao pravna osoba nekad može da bude višenamjenska fundacija koja smije da obavlja poslovne i komercijalne transakcije, a uobičajeno se fundacije ne bave učestalim poslovnim transakcijama, iako mogu povremeno da obave bilo koji biznis. Fundacije nemaju vlasnike i tako se mogu koristiti kao konačni ili stvarni vlasnici offshore poduzeća i tvrtka. Fundacije se često koristi za čuvanje imovine, nekretnina i onda kao holding drugih offshore i domaćih poduzeća. Nekad se fundacije mogu nalaziti u offshore državama, a mogu se koristiti i fundacije koje nisu u offshore državama, kao što su Austrija, Njemačka ili S.A.D. Fundacije mogu i službeno biti oslobođene bilo kakvih poreza i donacije prema fundaciji mogu se često odbijati o dobiti u svrhu smanjenja poreza na dobit ili dohodak. Fundacije mogu da imaju humanitarnu ili privatnu svrhu.
Neprofitna organizacija
Neprofitne organizacije su obično dionička društva ili druga vrsta pravnih osoba koje se bave humanitarnim poslovima, nemaju vlasnike već samo organizaciju to jeste direktore koji upravljaju takvom neprofitnom organizacijom. Neprofitne organizacije osnovane u Americi ili drugim državama obično imaju pravo obavljanja svih vrsta djelatnost, sa tom razlikom, da se konačni profiti mogu pripisati humanitarnim svrhama. Neprofitne organizacije su idealne za zaštitu imovine jer se tako stvarni vlasnik ili korisnik offshore tvrtka ne mora prikazati.
Registrirani agent
Registrirani agent je zastupnik firme u državi osnivanja. To je osoba koja prima sudske pozive ili druge državne dokumente i nema prava niti punomoći upravljanja takvom tvrtkom, ali je dužna da obavijesti stvarnog vlasnika o primitku službene pošte.
Registrirana adresa
Registrirana adresa offshore tvrtke je obavezna adresa u državi osnivanja. U nekim slučajevima adresa može da se nalazi bilo gdje na svijetu. U slučaju tužbe offshore tvrtke, sud ili drugo državno tijelo poslalo bi pismo ili tužbu na registriranu adresu. Tužbe offshore tvrtka su vrlo rijetke, radi zakona koji štiti poslovanje poduzeća u takvim državama.
Offshore banka
Offshore banke su banke koje posluju u offshore državama i obično nude posebne usluge privatnosti, bolju bankovnu tajnu i privatno bankarstvo za ljude sa imovinom visoke vrijednosti. To je banka u inozemstvu koja posebno vodi računa o diskreciji klijenata i tajnosti poslovanja na bankovnim računima i nalazi se obično u svjetskim financijskim centrima, kao što su Švicarska, Austrija, Hong Kong, Panama, Belize i u mnogim drugim offshore i ne-offshore državama.
Offshore bankovni račun
Offshore bankovni račun je bankovni račun otvoren kod banke koja u odnosu na vlastitu državu, neće sprovesti na računu tako lako bilo kakve represije ili otuđenja, niti će poslati informacije o poslovanju na računu u matičnu zemlju korisnika računa.
Prepaid kartica
Prepaid kartica je bankovna platna kartica, obično VISA ili MasterCard, koja se može koristiti širom svijeta i koju građani obično ne mogu da dobiju u vlastitoj državi radi finansijskih problema ili nedostatnog boniteta.
Anonimna bankovna kartica
Anonimna bankovna kartica je bankomat kartica i kartica bez imena, koja se može dobiti bez dokazivanja identiteta i koja se može koristiti za anonimne isplate ili uplate novca ili anonimna plaćanja na Internetu, sa bilo kojom adresom ili imenom. Anonimne bankovne kartice su zakonito sredstvo plaćanja i smatraju se istim kao i gotovina. Osobe koje imaju blokadu na bankovnim računima ili traže iz drugog razloga privatnost transakcija, koriste anonimne bankovne kartice za primanje i slanje novca.
Svjetski finansijski centri
Svjetski finansijski centri su teritorije, države i gradovi širom svijeta, u kojima se obavlja veliki broj platnih i financijskih transakcija. U tim državama i gradovima, postoje porezne, ekonomske i poslovne pogodnosti koje se ne pružaju u zaduženim, bankrotiranim i pretežno komunističkim državama, kao što su Njemačka, S.A.D., Hrvatska, Srbija i druge.
Komunizam
Komunizam je oblik vladanja u kojem se degradira ili u potpunosti uništava privatna svojina. Društvo u kojem se ne poštuje vrijedno stečena privatna imovina. Primjer takvih država današnjice su Hrvatska, Srbija, Bosna, Njemačka, Francuska, Italija, S.A.D. i sve druge prezadužene države koje imaju visoke poreze, a svojim građanima praktično ne pružaju ništa zauzvrat. Sve u ime naroda.
Prisila
Prisila je metoda nasilja, direktnom silom, oružjem ili putem autoritativnih zakona. Prisila se koristi u rukama vladajuće kriminalne bagre pod nazivom zakon da bi se narod uvjerio da je krađa od strane nekolicine u političkim vrhovima opravdana.

=Pravna osoba= Pravna osoba je društvo, poduzeće, fundacija ili druga vrsta registriranog pravnog subjekta koji pred sudovima i u odnosima sa državom i drugim osobama, bilo da su to druga pravna osoba ili fizička osoba, ima prava slična pravima jedne žive fizičke osobe, na primjer ima pravo da tuži druge osobe ili da bude tužena, može da ima obaveze na svoje ime. Pravna osoba je izmišljotina u svrhu smanjenja stvarne odgovornosti živih fizičkih osoba. Primjer pravnih osoba su: država, poreska uprava, D.O.O., poduzeće, fundacija, neprofitne organizacije, crkve, klubovi, udruženja, policija, onda offshore tvrtke, offshore fundacije i slično. Države se koriste pravnim osobama da smanje odgovornosti sa stvarnih počinilaca kriminalnih djela otimačine i potlačivanja ljudskih prava. Ispravan odgovor takvim državama je korištenje pravnih osoba u svrhu odbrane i zaštite čovjeka od kriminalnih djela države. Dokaz postojanja pravnog osoba je certifikat poduzeća, udruženja ili druge organizacije u kojem piše da pravna osoba još uvijek postoji. Imena pravnih osoba pišu se obično velikim slovima.

Fizička osoba
Fizička osoba je pravni pojam i odnosi se na živu osobu koja može biti tužena i čija imovina može biti pravno ili bespravno, ali u “ime naroda” otuđena, oteta i čiji se život može tako lako ugroziti i potlačiti ukoliko ta osoba nije svjesna da može da ostvari zaštitu imovine koristeći offshore tvrtke ili premještanje nadležnosti. Fizička osoba je za svaku državu u stvarnosti isto tako “pravna osoba” i fizička osoba ne umire dok se ne ugasi kopija fizičke osobe, tj. stvarne pravne osobe registrirane kod države. Dokaz postojanja pravnog osoba koje obično zastupa živi čovjek je rodni list ili dokaz o državljanstvu. Živi čovjek je u stvarnosti samo zastupnik pravnog osoba koje se vodi na njegovo ime od dana prijave rođenja, tj. po rodnom listu. Pojam “fizička osoba” odnosi se isto tako na pravnu osobu koju onda zastupa živi čovjek i za koju pravnu osobu taj živi čovjek odgovara svom svojom imovinom. Imena pravnog osoba “fizičkog osoba” se obično piše velikim slovima. Ime i prezime živog čovjeka se piše malim slovima, s tim da se imenice uvijek počinju pisanjem velikog slova. Čovjek koji zastupa “fizička osobu” može da umre, ali ukoliko fizička osoba nije ugašena u registru, tj. kod matičara, fizička osoba još uvijek postoji kod države. Ovlaštenja živog čovjeka za zastupanje fizičkog osoba dokazuju se ličnom kartom, pasošem, rodnim listom, dokumentima o državljanstvu i drugim dokumentima. Gašenje fizičkog osoba kod države obavlja se smrtnim listom i drugim dokumentima ili zahtjevima da se fizička osoba izbriše iz registra.
Živi čovjek ili ljudsko biće
Živi čovjek ili ljudsko biće ste vi koji zastupate sve te pravne pojmove kao što su fizička osoba ili pravna osoba. Živi čovjek u stvarnosti ima 100% odgovornost i njegova odgovornost ne može biti uskraćena. Učinite li loše djelo, to ćete znati u sebi automatski, jer vam je to priroda ili Bog tako podarila da znate. Sve odgovore na život možete dobiti iz sebe ili posmatrajući druge ljude zaključiti ili donjeti zaključke za vas. Od odgovornosti se možete samo izvući ili lažima prikriti da nemate odgovornosti. Tako recimo policajac može da izbatina nekog čovjeka na ulici i da ne bude nikada krivično gonjen, jer policija ima ograničenu odgovornost. Ali, stvarnu i neograničnu odgovornost ipak ima policajac kriminalac i to će osjećati u sebi i može onda samog sebe kazniti svojim vlastitim postupcima koji ga mogu dovesti u nezgodne situacije.
Nadležnost
Nadležnost ili jurisdikcija je područje djelovanja zakona ili zakon koji se smije ili može primjenjivati na neku fizičku osobu ili pravnu osobu.
Zakon o porezu na dohodak
Zakon o porezu na dohodak se odnosi na poreze fizičkog osoba i posebno se odnosi na oporezivanje plata ili drugog dohotka.
Zakon o porezu na dobit
Zakon o porezu na dobit odnosi se na oporezivanje profita pravnih osoba ili poduzeća, društava, fundacija i drugih pravnih osoba.
Porez po odbitku
Porez po odbitku je državna mjera “opreza” i nadopuna poreza na dohodak i poreza na dobit, tako da se pokriju što više pokriju rupe u zakonima i da se građanima može oteti što više njihove zarađene imovine.
Dividende
Dividende su profiti koje vlasnici primaju od društva u kojem imaju udjele ili dionice. U mnogim državama, plaćaju se porezi na dividende.
Ograničena odgovornost
Ograničena odgovornost je pravni pojam koji se odnosi na fizička osoba koja su vlasnici ili menadžeri ili direktori nekog pravnog osoba i čime se razgraničava odgovornost fizičkog osoba u odnosu na dionice, djelatnosti ili poslovne transakcije pravnog osoba. Greške, dugovi, kazne koje se naplaćuju pravnoj osobi, ne mogu se prenositi na vlasnike ili direktore tog pravnog osoba. U mnogim državama se koristi samo “privid pravnog osoba”, što znači da i vlasnici i direktori mogu u nekim slučajevima da odgovaraju za greške, kazne, dugove pravnog osoba.
Zaštita imovine
Zaštita imovine je pojam koji se odnosi na planiranje, strukturu poslovanja i dosljedno sprovođenje poslovnih riješenja u svrhu zaštite imovine fizičkog osoba, koristeći pravna osoba, offshore banke, offshore tvrtke, zlato, srebro, ulaganja u poslovne projekte kao i zaštitu imovine nasljednika nekog fizičkog osoba i zaštitu od bilo kakvih rizika, uključujući zaštitu od kriminalaca, zaštitu od državnih grabljivica, od tužbi, zaštitu od bankrota, zaštitu od izvršenja, zaštitu od poslovne nesposobnosti, zaštitu od nezgodnih zakona i uopšteno zaštitu života, posla i porodice nekog fizičkog osoba.
Direktor offshore tvrtke
Direktor offshore tvrtke je upravitelj i menadžer sa svim pravima poslovanja u ime offshore tvrtke. U nekim državama kao što je Panama ili Kostarika, imena direktora offshore tvrtka su javno upisani u registre tvrtka, dok su u nekim državama uobičajeno kompletno privatni i nisu javni. Činjenica tajnosti imena direktora offshore tvrtke može da predstavlja problem u mnogim slučajevima.
Dioničar offshore tvrtke
Dioničar offshore tvrtke ne mora uvijek da bude i stvarni vlasnik offshore tvrtke. U većini slučajeva, dioničari su pravno i vlasnici, ali pojam stvarnog vlasnika se mora odvojeno razumjeti.
Stvarni vlasnik offshore tvrtke
Stvarni vlasnik offshore tvrtke je osoba kojoj u pravilu pripada vlasništvo dionica i koja će dobiti u pravilu sve profite iz takve offshore tvrtke.
Korisnik offshore tvrtke
Korisnik offshore tvrtke može biti osoba za koju se napravila takva zaštita imovine i takva offshore struktura da se nikako ne može reći da je takva osoba ujedno i stvarni vlasnik offshore tvrtke. Osoba će biti zaštićena od bilo kakvih zakona u vlastitoj državi i stranim državama kao korisnik strane offshore tvrtke.
Zastupnik offshore tvrtke
Zastupnik offshore tvrtke može biti bilo koja fizička ili pravna osoba širom svijeta ili bilo koje poduzeće. Zastupnici mogu ujedno biti stvarni vlasnici offshore tvrtka, njeni direktori ili korisnici offshore tvrtka.
Anonimno vlasništvo
Anonimno vlasništvo se koristi u svrhu zaštite privatnosti, života i biznisa. Vaše ime kao vlasnik, direktor, zastupnik, agent ili službenik offshore tvrtke ne mora da bude upisano u javni registar offshore tvrtka. Anonimno vlasništvo se može ostvariti na više načina i ako radite sa nama, možemo da ostvarimo 100% anonimno vlasništvo u offshore poduzećima i fundacijama.
Dionice na donosioca
Dionice na donosioca (engl. Bearer Shares) su dionice koje nisu registrirane na ime vlasnika te dionice, već na njima piše da je vlasnik ona osoba koja ih posjeduje ili čuva sa sobom. Dionice na donosioca se mogu koristiti kao jedan od načina anonimnog vlasništva.
Pravo glasanja za dioničara
Pravo glasanja za dioničara je možda još bolji način anonimnog upravljanja i kontrole sa offshore tvrtkom. Koristi se onda kada želite dokazati da niste vlasnik offshore tvrtke. Vi dokazujete da je neko drugi vlasnik, ali zadržavate pravo glasanja tog vlasnika, a to znači, da stvarni glasnik ne mora ili ne može da učestvuje u bilo kakvim pitanjima ili na sastancima vlasnika, već da isključivo pravo glasanja i učestvovanja na sastancima dioničara imate vi kao stvarni korisnik offshore tvrtke.
Finansijski grabljivci
Finansijski grabljivci su država, poreska uprava, inspekcije, advokati, zavidne i ljubomorne osobe, prijatelji i rođaci koji su neprijateljski raspoloženi, banke, povjerioci i drugi otimači vaše imovine.

Kontaktirajte nas za otvaranje offshore tvrtke

Mi pružamo usluge otvaranja offshore tvrtke, tako se osnivanje tvrtke radi u mnogim državama širom svijeta, u svih 50 američkih država, u svim poznatim i nepoznatim offshore lokacijama, Bez obzira kakav upit imate, slobodno nas pitajte.


Ime i prezime:


Međunarodni broj telefona:


E-mail:


Poruka: